• slide tours tiếng việt 3
  • slide tours tiếng việt 4
  • slide tours 5 tiếng Việt
slide tours tiếng việt 31 slide tours tiếng việt 41 slide tours 5 tiếng Việt1

Thông tin nhập cảnh Việt Nam

Đăng ngày : 23-12-2014 | Chuyên mục : Sách hướng dẫn
 

Tại Việt nam, visa nhập cảnh được cấp cho người nước ngoài có thể phân biệt các loại:

1. Visa du lịch - Tourist Visa : có giá trị 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh, thường được cấp cho khách du lịch, được quyền nhập xuất cảnh một lần qua các cửa khẩu quốc tế. Có thể được gia hạn nếu có lý do chính đáng.

2. Visa thương mại - Business Visa: có giá trị từ 90 ngày đến 180 ngày kể từ ngày nhập cảnh, thường được cấp cho người nước ngoài đến kinh doanh hoặc tìm kiếm cơ hội đầu tư, được quyền nhập xuất cảnh nhiều lần qua các cửa khẩu quốc tế. Có thể được gia hạn nếu có lý do chính đáng.

3. Giấy phép tạm trú -Temporary Residence Permit có giá trị từ một năm kể từ ngày nhập cảnh, thường được cấp cho người nước ngoài đến làm việc thường xuyên hoặc đầu tư, được quyền nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế. Có thể được gia hạn nếu có lý do chính đáng.

Giấy tờ cần thiết khi nhập cảnh - Người nước ngoài, người không quốc tịch, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài muốn nhập cảnh vào Việt Nam phải có:

  • Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu;
  • Thị thực do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường hợp được miễn thị thực.
    Giá trị của thị thực Việt Nam - Thị thực Việt Nam có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam như sân bay quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng...

Hình thức cấp thị thực - Thị thực được cấp ngay vào hộ chiếu của người nước ngoài. Tuy nhiên, thị thực có thể được cấp thành tờ rời kèm theo hộ chiếu trong các trường hợp sau:

  • Hộ chiếu đã hết trang cấp thị thực mà chưa kịp đổi hộ chiếu mới;
  • Hộ chiếu của nước chưa có quan hệ ngoại giao, lãnh sự với Việt Nam;
  • Vì lý do an ninh hoặc vì lý do ngoại giao.


 


Các tin cũ hơn